குருவின் சொல் கேட்டு அசத்தும் குரங்கு

65

இந்தியாவில் தனது ஆசானின் சொல் பேச்சை மீறாமல் அதை செய்யும் குரங்கு மக்களை சிரிப்பையும் ஆசாரியமும் பட வைத்திருக்கின்றது

தற்போது இவ் காணொளியானது சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றது

thamillanka.com