கார்ட்டோசாட்-3 செயற்கைக்கோள், வரும் 25ம் திகதி பிஎஸ்எல்வி சி-47 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது.

509 கிலோமீட்டர் உயர சுற்றுவட்டப் பாதையில் செலுத்தப்படும் கார்ட்டோசாட் – 3 செயற்கைக்கோள் பூமியையும், பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் அதி துல்லியமாக படம் பிடிக்கக்கூடியதாகும்.

எதிரிகளின் ராணுவ நிலைகளையும், பதுங்கு குழிகளையும், தீவிரவாதிகளின் மறைவிடங்களையும் ஜூம் செய்து படம் பிடிக்கும் திறன் கொண்டது.

இதுதவிர அமெரிக்காவின் 13 நானோ செயற்கைக்கோள்களும் பிஎஸ்எல்வி மூலம் வரும் 25ம் திகதி விண்ணில் செலுத்தப்படுகின்றன.

டிசம்பரில் ரிசாட்-2BR1 செயற்கைக்கோள் பிஎஸ்எல்வி சி-48 ராக்கெட் மூலமும், ரிசாட்-2BR2 செயற்கைக்கோள் பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்கெட் மூலமும் விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. இந்த இரு செயற்கைக் கோள்களையும் ராணுவ கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த உதவும்.

மேகமூட்டமாக இருந்தாலும், இரவு நேரங்களிலும் ஊடுருவி படம் பிடிக்கும் திறன் கொண்ட கருவிகள் இதில் இடம்பெறுகின்றன.

எல்லையில் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல், எல்லைக்கு அருகே தீவிரவாதிகளின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க இந்த இரு செயற்கைக்கோள்களும் உதவும்.

இதற்கு முன்னர் ஏவப்பட்ட ரிசாட் செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் எடுக்கப்பட்ட படங்கள், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட சர்ஜிக்கல் தாக்குதலுக்கு உதவியுள்ளன.

டிசம்பரில் செலுத்தப்பட ரிசாட் வரிசை செயற்கைக்கோள்களுடன், ஜப்பான், லக்சம்பர்க், அமெரிக்காவை சேர்ந்த நிறுவனங்களின் 10 செயற்கைக்கோள்களும் செலுத்தப்பட உள்ளன.

இஸ்ரோவின் வரலாற்றில் ஒரே ஆண்டில் ராணுவ பயன்பாட்டிற்கான 3 செயற்கைக்கோள்கள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஏவப்படுவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

THAMILLANKA.COM