பதவி வெற்றிடங்கள் – லங்கா சதொச (Lanka Sathosa)

0
லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: - Deputy General...

சுகாதார தொழிலாளி (Health Labourer), வேலை களத் தொழிலாளி (Work Field Labourer), சாரதி,...

0
களனி பிரதேச சபையில் (மேல் மாகாணம்) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. - சுகாதார தொழிலாளி.Health Labourerசம்பள அளவு: 36,410/-கல்வித் தகைமை: தரம் 8-...

Management Assistant, Rehabilitation Assistant, Internal Audit Assistant, Internal Auditor – இழப்பீட்டுக்கான...

0
இலங்கை இழப்பீட்டுக்கான அலுவலகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: - Management...