லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

– Deputy General Manager – Operations (Contract Basis)
– Deputy General Manager – Engineering (Contract Basis)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 25.01.2020

முழு விபரம்: