அவுஸ்ரேலிய டாலர்

திகதிவாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14122.5405127.6337

கனடிய டாலர்

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14136.5541141.4439

சுவிஸ் ஃப்ராங்க்

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14183.7643190.0513

சீன யுவான் (ரென்மின்பி)

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-1425.812727.0095

யூரோ

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14198.6694205.4550

ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட்

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14232.2231239.4537

ஜப்பானிய யென்

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-141.62101.6790

சிங்கப்பூர் டாலர்

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14132.6752137.0352

அமெரிக்க டாலர்

திகதி வாங்க (ரூபாய்)விற்க (ரூபாய்)
2020-01-14179.5642183.2342

thamillanka.com